Sąlygos ir taisyklės

Asmeniniai duomenys – tai informacija, kuri leidžia identifikuoti vartotoją, pvz.: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, el. paštas ir pašto kodas.
Registracijos metu Jūsų pateikti asmeniniai duomenys naudojami tik sklandžiam paslaugų teikimo užtikrinimui. Be Jūsų leidimo duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai.

Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato asmens, įsigijančio prekes antanasj.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas) ir antanasj.lt (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka su šių sąlygų taikymu.

Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Sutinku- užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Sąlygų, jis privalo nepateikti užsakymo.
Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma antanasj.lt sutarčių duomenų bazėje.

Pirkėjo teisės

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Sąlygomis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jeigu prekė yra kokybiška (t.y. nebuvo sugadinta) ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. (skaityti toliau „Grąžinimo sąlygos“)

Pirkėjo pareigos

Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Pirkėjas, įsipareigoja laikytis šių Sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Sąlygas, pakeistas Sąlygas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinio apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.

Pardavėjo pareigos

Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per nurodytą pristatymo terminą (taikoma tik tuo atveju, kai prekė yra sandėlyje; kitais atvejais pristatymo terminas patikslinimas ir Pirkėjas yra informuojamas).
Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

Privatumo politika

Mes gerbiame Jūsų teisę į privatumą. Todėl reikalaujame tik duomenų reikalingų mums, kad apdorotume Jūsų prekių užsakymus, išspręstume klausimus, susijusius su prekių pristatymu. Todėl renkame tik duomenis, kuriuos turite pateikti užsakymo registracijos/atsiskaitymo formoje: jūsų vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį ir t.t.. Šiais duomenimis bus dalijamasi su pristatymo kompanija bei jie gali būti panaudoti marketingo (reklamos) tikslais, naudojant trečiųjų šalių programines įrangas siunčiant Jums specialius pasiūlymus.

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai. Naršydami antanasj.lt el. parduotuvėje sutinkate, jog bus naudojami slapukai, kurie užtikrins Jūsų sklandų apsipirkimą. Jie taip pat naudojami reklamos tikslais, kad parodytų jums aktualesnes reklamas, taip pat gali būti naudojami kaip greita nuoroda būsimam Jūsų apsipirkimui.

Prekių grąžinimas ir keitimas

Prekės grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją el. paštu shop@antanasj.lt , nurodydamas, pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį bei grąžinimo priežastį. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja kaip galima greičiau pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) ir už prekės (-ių) pristatymą sumokėtus pinigus. Kiekvienos Parduotuvės parduodamos prekės savybės ir dydžiai bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Grąžinimo sąlygos

Grąžinant kokybiškas netikusias prekes, ar norint jas pakeisti kitomis prekėmis , grąžinimo išlaidos turėsite apmokėti patys. Taip pat būtina laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  • grąžinant prekę būtina pateikti pirkimą patvirtinančius duomenis (užsakymo numerį, sąskaitą faktūrą), bei užpildyti grąžinimo dokumentą.

Prieš siunčiant grąžinamas prekes, būtina apie tai informuoti Pardavėją el. paštu shop@antanasj.lt

Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

Baigiamosios nuostatos

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.